Na jakie niebezpieczeństwa narażeni są spawacze w swojej pracy?

Spawacz w swojej pracy w spacjalnym ubiorze, który go chroni

Prowadzenie prac spawalniczych związane jest z występowaniem szeregu czynników zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz otoczeniu. Mowa tu zarówno o wypadkach przy pracy związanych z kontaktem z substancjami niebezpiecznymi, jak i schorzeniach, które wynikają z wielu lat wykonywania zawodu spawacza. Jakie są rodzaje zagrożeń w pracy spawacza?

Promieniowanie łuku

Wysoka temperatura plazmy łuku spawalniczego powoduje emisję intensywnego promieniowania nadfioletowego, widzialnego i termicznego. To bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia spawaczy oraz innych osób pracujących w pobliżu stanowisk spawalniczych. Do ochrony przed promieniowaniem spawalniczym używane są środki ochrony oczu i twarzy (przyłbice, kaptury, tarcze), dostępne między innymi w sklepie spawalniczym Spawaj.eu, oraz odzież dla spawaczy, rękawice spawalnicze i buty spawalnicze.

Czynniki gorące

Podczas spawania, zarówno gazowego, jak i elektrycznego, wytwarzane jest ciepło. Spawacze są narażeni na poparzenie elementami spawanymi, płomieniem palnika, iskrami i powstającymi produktami ubocznymi, takimi jak żużel czy nagar, oraz porażenie łukiem elektrycznym. Przed czynnikami gorącymi chroni odzież spawalnicza oraz przestrzeganie określonych zasad, takich jak usuwanie z miejsca pracy wszelkich substancji łatwopalnych i wybuchowych.

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe

Wydzielający się podczas spawania dym spawalniczy jest mieszaniną wysoko i średnio dyspersyjnych cząstek stałych (pyłu spawalniczego) oraz substancji chemicznych (gazów). Może on powodować zarówno ostre zatrucia, jak i choroby zawodowe, które pojawiają się po wielu latach ekspozycji. Na stanowisku pracy spawacza nie powinno być przekraczane określone w przepisach dopuszczalne stężenie szkodliwych substancji w powietrzu.

Pole elektromagnetyczne

Wokół wszystkich przewodów, przez które przepływa prąd elektryczny, powstaje pole elektromagnetyczne, które może niekorzystnie wpływać na osoby wrażliwe. Źródłami pól elektromagnetycznych podczas spawania są spawalnicze źródła energii, przewody, łuk elektryczny, zgrzewarki oporowe czy nagrzewnice elektryczne i piece indukcyjne. Aby uniknąć wysokiej intensywności pola elektromagnetycznego, źródło zasilania należy umieścić możliwie jak najdalej od miejsca spawania.

Hałas

Procesy spawalnicze należą do najpoważniejszych źródeł hałasu w środowisku pracy. Poziom natężenia hałasu jest najwyższy w przypadku cięcia termicznego, gdzie przekracza on obowiązujące normy bezpieczeństwa, zbliżając się nawet do progu bólu odczuwanego przez człowieka. Ważne jest więc zapewnienie w miarę możliwości takich procesów technologicznych, które nie generują nadmiernego hałasu, oraz stosowanie środków ochrony słuchu.