Szkolenia działu personalnego – koszt czy inwestycja?

szkolenie

Dział Human Resources kojarzy się głównie z przeprowadzaniem rekrutacji oraz z obowiązkami kadrowymi. Zwykle niedoceniany, traktowany taśmowo, niczym trybik w maszynie. Czy aby na pewno tak to działa? A może dział ten odgrywa zdecydowanie większą rolę w realizacji firmowej misji? Warto byłoby trochę odczarować zawód HR-owca. Dostrzec, jak ważnym, dla każdej organizacji, jest solidny filar w postaci odpowiednio wyszkolonego i zmotywowanego działu personalnego.

Czym więc zajmuje się HR?

Gdy się nad tym dokładnie zastanowimy, to lista obowiązków działu HR jest imponująco długa i wymaga szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności. Skuteczny dział personalny łączy bowiem jednocześnie kompetencje z zakresu zarządzania, marketingu, psychologii, socjologii, zarządzania zasobami ludzkimi, jak i kwalifikacje coacha, co pozwala przygotowywać lub prowadzić samodzielnie wewnątrzfirmowe szkolenia. Prawo pracy jest już tylko dopełnieniem tej dość długiej listy zagadnień, w których orientują się pracownicy HR-u. Mając tę świadomość, warto spojrzeć na tzw. kadrowego, jak na solidnego partnera zarządu firmy, który jest niezwykle istotnym ogniwem realizacji strategii organizacji.

Pochylając się nad problematyką HR, trzeba dokonać podziału na HR twardy i miękki. Wszystkie działania, które bezpośrednio wiążą się z czynnościami mającymi na celu zadbanie o możliwie najwyższą jakość zatrudnionej kadry, zaliczają się do obowiązków HR-u miękkiego. Bierzemy tu pod uwagę procesy rekrutacji i zatrudnienia pracowników, dokonywanie redukcji zatrudnienia, jak również analiza potrzeb rozwojowych, budowanie systemów motywacyjnych, a w końcu poszukiwanie i dostosowywanie rozwiązań, których celem jest maksymalizacja efektywności pracowników.

Tak zwany HR twardy obejmuje wszystkie czynności administracyjno-płacowe, które są związane z kadrami, uwzględniając jednocześnie zarządzanie kadrą w wymiarze ilościowym i ekonomicznym. Ten zakres działań HR-u przyporządkowany jest czynnościom typowo administracyjnym tj. zarządzaniu płacami, czasem pracy, organizacją pracy i kwestiami prawnymi. Jest to taki rodzaj obowiązków, który w sposób niepodważalny wymaga ciągłego poszerzania wiedzy i jej regularnej aktualizacji. Szczególnie ważne są szkolenia z prawa pracy w odniesieniu do dynamicznie zmieniających się dziś przepisów, nie sposób jednak pominąć konieczności doskonalenia narzędzi pracy oraz zmian w organizacji pracy. Warto wspomnieć, że to właśnie pracownicy HR-u twardego zajmują się przygotowaniem umów, obliczaniem urlopów, wyliczaniem płac, obsługą stosownego oprogramowania – podstawą funkcjonowania każdej firmy.

Większe kompetencje personelu to większe zyski dla firmy!

W kontekście wyżej wymienionych obowiązków należałoby założyć, że pracownicy działu personalnego regularnie korzystają ze szkoleń w poszerzających kompetencje miękkie i twarde, a jednak pozory mylą. HR, odpowiadający za rozwój kadr w organizacji, sam zostaje pomijany, ponieważ zwykle zasługi dla firmy (np. za skuteczne zarządzanie i rozwój przedsiębiorstwa) oddaje się menedżerom czy zarządowi, kreację silnej marki przypisuje się marketingowcom, a wysoką sprzedaż handlowcom. Oczywiście jest w tym sporo racji, ale warto pamiętać, że ktoś ich kiedyś na te stanowiska rekrutował i zatrudnił, a następnie stworzył im warunki do efektywnej pracy, dbając o komfortowe miejsce pracy, motywację oraz rozwój kwalifikacji na danym stanowisku. Dlatego też warto dbać o pracowników we wszystkich działach firmy, doceniając i inwestując w nich, organizując m.in. szkolenia z prawa pracy, oprogramowania administracyjnego czy też negocjacji bądź komunikacji interpersonalnej. Każda inwestycja w rozwój wewnętrzny z pewnością przyniesie w przyszłości wymierne korzyści.