4 sposoby na zabezpieczenie budynków przed pożarem

Zabaezpiecznie budynku przed pożarem.

Zabezpieczenie budynku przed pożarem to nie tylko zdrowy rozsądek, ale również obowiązek jego właściciela. Właściwe implementowanie zalecanych rozwiązań, może uchronić wiele ludzkich żyć, a także zaoszczędzić na kosztach związanych z remontami czy odbudową. Jakie systemy pożarowe warto wprowadzić do swojego budynku?

Alarmowe systemy przeciwpożarowe

Do pożaru może dojść z różnych powodów, dlatego ważne aby znajdująca się w budynku instalacja przeciwpożarowa, była zaopatrzona w różnego rodzaju funkcje. Po pierwsze powinna ona odciąć wszelki dopływ gazu oraz prądu, które mogą podsycać zastany ogień. Jest to szczególnie ważne w przypadku pożaru wywołanego spięciem sieci elektrycznej lub wyciekiem wspomnianego gazu.

Po drugie informuje ona odpowiednie służby ratownicze o zaistniałej sytuacji. Dzięki temu strażacy mają czas przyjechać na miejsce zdarzenia, zanim ogień rozprzestrzeni się na zbyt wiele pomieszczeń lub inne budynki.

Dobrze oznaczone ścieżki ewakuacyjne

Ze względu na odcięcie źródła prądu w budynku przez system przeciwpożarowy, wyłączone zostaje również światło. Aby osoby znajdujące się w tej stresującej sytuacji miały możliwość szybkiego wydostania się na bezpieczny teren, konieczne jest odpowiednie oznaczenie ścieżek ewakuacyjnych. Znaki wskazujące, w jakim kierunku należy podążać, powinny być podpięte do osobnego systemu zasilania, dzięki czemu nawet po odcięciu prądu będą dobrze widoczne.

Ponadto użytkownicy budynku – najmecy, pracownicy, mieszkańcy – powinni odbywać okresowe szkolenia ze sprawnego opuszczania budynku zagrożonego spaleniem. Dzięki temu po usłyszeniu alarmu, od razu wiedzą, w jakim kierunku mają podążać, a to może uratować ich życie.

Sprzęt przeciwpożarowy

Aby ugasić pożar na miejscu zdarzenia powinien być na stałe obecny sprzęt przeciwpożarowy. Wliczają się w niego m.in.:

  • tryskacze z czujnikami pożaru, które aktywowane są wraz z alarmem i gaszą ogień automatycznie,
  • wąż pożarniczy, który może przydać się zarówno osobom w budynku jak i przybyłej ekipie ratunkowej,
  • gaśnice, którymi można zgasić lub zmniejszyć ogień,
  • koce gaśnicze, które należy zarzucić na źródło ognia i w ten sposób go stłamsić.

Szybka reakcja systemów oraz osób znajdujących się w płonącym budynku, może w znaczny sposób przesądzić o rozmiarach, do jakich urośnie ogień, a tym samym zagrożenie.

Systemy oddymiające

Główną przyczyną powikłań w tym również śmierci u osób, które uczestniczyły w pożarze, jest zatrucie gazami. Dlatego bardzo ważne jest, aby w budynku znajdowały się również zabezpieczenia dotyczące jego wentylacji. Dzięki klapom oddymiającym i odciągającym, dym, który powstaje wskutek spalania się różnej materii, jest wciągany i wyrzucany na zewnątrz budynku. W ten sposób drogi ewakuacyjne stają się lepiej widoczne, a przy okazji łatwiej jest oddychać.

Systemu przeciwpożarowe odpowiednie zainstalowane danym budynku, mogą ocalić wiele żyć. Dlatego należy pamiętać o wymienionych powyższej sposobach na prewencję oraz gaszenie ognia, aby zminimalizować skutki tego typu zagrożenia.