Czy kończąc pracę w Niemczech, należy się wymeldować?

Kobieta pracuje w urzędzie i zajmuje sie wymeldowywanie z Niemiec

Artykuł partnera.

Obowiązująca w Niemczech federalna ustawa meldunkowa jasno precyzuje, że każda osoba dotychczas zameldowana na terenie tego kraju, która zmienia miejsca zamieszkania i wyprowadza się poza granicę Niemiec, zobowiązana jest do wymeldowania się w urzędzie meldunkowym. Konieczność ta obejmuje również Polaków na stałe mieszkających i pracujących u naszych zachodnich sąsiadów, którzy decydują się jednak na opuszczenie Niemiec i powrót do ojczyzny. Należy pamiętać o dokonania tej formalności, ponieważ niedopilnowanie tego obowiązku w świetle tamtejszego prawa interpretowane jest jako wykroczenie administracyjne podlegające karze grzywny. Równie istotne okazuje się wymeldowanie z Krankenkasse. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć na temat wymeldowania z Niemiec.

Wymeldowanie z Niemiec – najważniejsze informacje i obowiązki

Planując przeprowadzkę poza granicę Niemiec, należy bezwzględnie pamiętać o konieczności wymeldowania się w tamtejszym urzędzie meldunkowym. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie osoby, które zmieniają dotychczasowe miejsce zamieszkania, ale wciąż pozostają na terenie Niemiec – wówczas wymeldowanie odbywa się w sposób automatyczny w chwili zameldowania pod nowym adresem. W każdym innym przypadku należy jednak samodzielnie dokonać wymeldowania. Cała procedura nie jest skomplikowana. Wystarczy bowiem złożyć w wybranym niemieckim urzędzie stosowny formularz wraz z prośbą o wydanie zaświadczenia o dokonanym wymeldowaniu z Niemiec, które może okazać się potrzebne m.in. do anulowania zawartych tamże umów i zobowiązań (np. usługi telekomunikacyjne, internet czy energia elektryczna).

Warto dopilnować tych formalności jeszcze przed terminem planowanej przeprowadzki, jednak w przeciwnym wypadku można dokonać wymeldowania z Niemiec również za pośrednictwem Internetu. Wówczas należy wypełnić stosowny wniosek i wraz z własnoręcznym podpisem przesłać go pocztą elektroniczną do odpowiedniego urzędu meldunkowego.

Wymeldowanie z Krankenkasse

To, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyprowadzce z Niemiec, to kwestia ubezpieczenia zdrowotnego, które jest obowiązkowe u naszych zachodnich sąsiadów. Wymeldowanie z Krankenkasse to zatem druga ważna formalność, jakiej należy dopełnić, planując przeprowadzkę poza granicę Niemiec. Jak wypowiedzieć niemieckie ubezpieczenie zdrowotne? Sama procedura również nie należy do skomplikowanych, jednak posiada pewne istotne ograniczenia, które należy mieć na uwadze. Najważniejszym z nich jest fakt, że wymeldowania z Krankenkasse można dokonać dopiero po 12-stu miesiącach członkostwa. Wyjątkiem od tej zasady może być jedynie fakt wprowadzenia przez kasę chorych dodatkowych składek – w takiej sytuacji można bowiem skorzystać ze specjalnego prawa do wcześniejszego wypowiedzenia umowy (jednak wciąż należy liczyć się z koniecznością zachowania dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia).

Natomiast w celu wymeldowania z Krankenkasse w Niemczech należy:

  • sporządzić pismo wypowiedzenia wraz z prośbą o jego potwierdzenie i przekazać je do niemieckiej kasy chorych;
  • dołączyć do pisemnego wypowiedzenia otrzymane z urzędu meldunkowego zaświadczenie o wymeldowaniu z Niemiec.

Czym grozi brak wymeldowania z Krankenkasse?

Warto dodać, że niedopełnienie tego obowiązku może nieść określone konsekwencje finansowe. Jeśli nie wymeldujesz się z niemieckiej kasy chorych przed swoją przeprowadzką do innego kraju, musisz bowiem liczyć się z tym, że Twoje świadczenie zostanie automatycznie zmienione na tzw. obligatoryjne ubezpieczenie zdrowotne z dobrowolnym członkostwem. Co to oznacza w praktyce? Konsekwencją tego zaniedbania będzie dalsze naliczanie składek. Aby do tego nie dopuścić, warto zatem poświęcić czas na samodzielne wymeldowanie z Krankenkasse jeszcze przed wyprowadzką z Niemiec. Możesz również zwrócić się w tym celu o pomoc do profesjonalnej firmy, która pomoże Ci w sporządzeniu stosownego wniosku i terminowym dopełnieniu wszystkich formalności.