Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy rozwodzie?

Korzystanie z pomocy prawnika przy rozwodzie

Artykuł partnera.

Sprawy rozwodowe to postępowania o wyjątkowo delikatnym charakterze, którym towarzyszy zwykle duży ciężar emocjonalny. Wyroki zapadłe w sprawach o rozwód w sposób szczególny dotykają bowiem nie tylko byłych małżonków, ale również ich najbliższą rodzinę, a w przypadku rodziców – również małoletnich dzieci. Rozwód trwale zmienia dotychczasowe życie całej rodziny, a zakończenie związku małżeńskiego często powoduje również konieczność uregulowania zawiłych spraw majątkowych. Aby sprawa o rozwód przebiegła sprawnie i możliwie bezproblemowo, warto zadbać o wsparcie adwokata – z Wrocławia, Krakowa, Warszawy czy też innego miasta, w którym toczy się dane postępowanie. Na czym polega pomoc profesjonalnego prawnika i dlaczego warto z niej skorzystać? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Wsparcie adwokata w sprawie rozwodowej

Decyzja o zakończeniu małżeństwa i konieczność uczestnictwa w postępowaniu rozwodowym to dla większości osób trudne doświadczenie. Sprawa komplikuje się tym bardziej, jeśli małżonkowie posiadają wspólne potomstwo. Wówczas obok standardowych formalności towarzyszących rozwiązaniu małżeństwa niezbędne okazuje się uregulowanie kilku innych, równie istotnych kwestii. Rzecz dotyczy przede wszystkim zagadnień takich jak ustanowienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, ustalenie kontaktów z dziećmi czy określenie wysokości świadczenia alimentacyjnego na ich dalsze utrzymanie. W wielu przypadkach rozwód pociąga również za sobą konieczność uregulowania spraw majątkowych byłych małżonków.

We wszystkich wymienionych aspektach nieocenione może okazać się wsparcie profesjonalnego adwokata. Poszukując odpowiedniego specjalisty do poprowadzenia sprawy rozwodowej, warto przede wszystkim uwzględnić doświadczenie danego prawnika w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego. Obok specjalizacji kancelarii należy wziąć pod uwagę także preferowaną lokalizację. Jeśli szukasz wsparcia adwokata z Wrocławia w Internecie, pamiętaj, aby zamieścić frazę związaną z miastem w oknie wyszukiwarki. Dzięki temu łatwiej odnajdziesz odpowiedniego specjalistę do przeprowadzenia sprawy o rozwód.

Pomoc adwokata w sprawach rozwodowych – co wchodzi w jej zakres?

Wsparcie adwokata z Wrocławia lub innego miasta, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych, obejmuje w szczególności takie czynności jak:

  • udział w postępowaniach pozaprocesowych oraz przedsądowych, w tym m.in. porady prawne, prowadzenie negocjacji i spotkań mediacyjnych pomiędzy stronami postępowania, sporządzanie porozumień wychowawczych w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, opieki naprzemiennej czy też alimentów,
  • udział w postępowaniu sądowym, z którym wiążą się czynności takie jak m.in. sporządzanie pozwów i odpowiedzi na pozwy, przygotowywanie wniosków o zabezpieczenie i podział majątku wspólnego, zastępstwo na rozprawach, wystosowywanie środków odwoławczych itp.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w przypadku sprawy rozwodowej?

Jak już wspomniano, sprawy rozwodowe to postępowania o szczególnie delikatnym charakterze, któremu towarzyszą nierozerwalnie silne emocje. Stres, nerwy czy niepotrzebna złość (jeśli pomiędzy małżonkami istnieje jakiś konflikt) mogą negatywnie wpłynąć na przebieg sprawy, znacząco ją utrudniając i eliminując możliwość jej szybkiego rozstrzygnięcia. Natomiast korzystając z profesjonalnego wsparcia adwokata z Wrocławia, można mieć pewność, że doświadczony specjalista kompleksowo zajmie się całością zadań związanych ze sprawą – w tym sporządzaniem wszelkich wymaganych pism procesowych oraz bieżącym doradztwem prawnym. Obecność adwokata podczas sprawy rozwodowej to gwarancja większego spokoju na sali sądowej i szansa na znacznie szybsze zakończenie postępowania z najkorzystniejszym wynikiem dla klienta.