Najczęstsze problemy firm z branży transportowej

Wnętrze samochodu ciężarowego

Przedsiębiorcy branży TSL są zmuszeni do przestrzegania wielu skomplikowanych przepisów prawa transportowego. Liczne regulacje prawne, problemy z kadrą pracowniczą, awariami pojazdów, albo ze skomplikowanym procesem zarządzania firmą, mogą przytłoczyć nie jednego z nich.

Prawo transportowe

Prawo transportowe w Polsce zdefiniowane jest zarówno jako przepisy dotyczące przewożenia rzeczy i przemieszczania się osób, jak i zbiór unormowań organizacji transportu. Oznacza to, że nie posiadamy jednolitej regulacji prawnej, która obejmowałaby różne gałęzie transportu, a przepisy prawa transportowego rozproszone są w różnych ustawach, należących do wielu dziedzin prawa, jak np. prawo cywilne (umowa przewozu), administracyjne (uprawnienia kierowców). Działy prawa transportowego możemy podzielić na: prawo morskie, prawo żeglugi śródlądowej, prawo lotnicze, regulacje dotyczące transportu pocztowego, komunalnego i transportu kombinowanego. 

Zagrożenia

Wydawać by się mogło, że założenie małej firmy transportowej i zatrudnienie niewielkiej ilości osób, może być złotym środkiem do łatwego wzbogacenia się. Koszty wejścia w branżę mogą wydawać się stosunkowo nie duże, biorąc pod uwagę możliwość szybkiego zysku. Mało który przedsiębiorca analizuje dogłębnie bariery i problemy, które niesie ze sobą branża transportowa. Największym zagrożeniem prowadzenia firmy transportowej jest płynności finansowa. Narażenie na wypadki losowe, zniszczenie towaru, albo środka transportu, to najczęstsze z możliwych niebezpieczeństw, które dotykają zarówno wielkich korporacji jak i małych przedsiębiorstw.

Innymi ograniczeniami, związanymi z prowadzeniem firm transportowych mogą być:

  1. brak jasno sprecyzowanych przepisów prawa transportowego,
  2. wysoki koszt transportu, niski przychód,
  3. pusty przewóz w drodze powrotnej,
  4. braki kadrowe kierowców, co prowadzi też do nieprzestrzegania dopuszczalnego czasu pracy,
  5. korzystanie z przestarzałych systemów, co powoduje nie efektywną organizację pracy,
  6. brak zleceń = brak płynności finansowej,
  7. awarie pojazdów,
  8. wypadki losowe,
  9. problemy z wypłatą ubezpieczenia.

Czy można zabezpieczyć się przed zagrożeniami?

Przedsiębiorcy zarządzający firmami transportowymi nie są w stanie ustrzec się przed problemami w 100%, ale każda specjalizacja niesie jakieś zagrożenia. Dlatego, warto przygotować się odpowiednio do prowadzenia swojej firmy. Czynnikami, które nie zaszkodzą, a na pewno mogą pomóc, są:

1. wprowadzenie w organizacji pracy systemu TMS. 

Zadaniem takiego systemu jest automatyzowanie procesów planowania, monitorowania, rozliczania i zarządzania środkami transportu. Pozwala on na zastąpienie przestarzałych technik jak np. arkusze kalkulacyjne i wyeliminowanie marginesu błędu związanego z obliczeniami ludzi.

2. Skorzystanie z dobrego, jasno sprecyzowanego ubezpieczenia.

Nikt nie jest w stanie przewidzieć wypadków losowych, dlatego ubezpieczenie, które w takich przypadkach pokryje straty i pomoże szybko zapanować nad opóźnieniem jest niezbędne.

3. Zatrudnienie doświadczonych kierowców.

4. Systematyczne przeglądy, naprawy oraz konserwacja pojazdów.