Studia podyplomowe USOS APS na kierunku Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji – czy warto podjąć tą dodatkową ścieżkę kształcenia?

USOS APS studia na kierunku Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji

Chcesz pogłębić swoją wiedzę po studiach? A może myślisz o kierunku, który wprowadzi Cię w świat biznesu i nowoczesnych metod pracy? Kierunek “Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to coś dla Ciebie!

Studia podyplomowe na USOS APS

USOS APS to nic innego jak Uniwersytecki System Obsługi Studiów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uczelnia ta jest najstarszą w Polsce, powstałą w roku 1922 pod nazwą Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Akademia kształci w systemie bolońskim, co oznacza nauczanie dwustopniowe – studia licencjackie i magisterskie. Znakomita kadra i poziom kształcenia studentów zasługują na rozważenie uczelni jako swojej przyszłej Alma Mater. Szkoła prowadzi również program Erasmus oraz system stypendiów naukowych. Zaś dla przyszłych doktorantów oraz dla chcących poszerzać wiedzę również po studiach magisterskich, Akademia otworzyła Szkołę Doktorską oraz program studiów podyplomowych.

Kierunek Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji – co to za kierunek?

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej posiada szeroką gamę studiów podyplomowych. Jednym z kierunków zasługujących na uwagę jest “Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji”.

Coaching

Coaching to słowo pochodzące od nazwy węgierskiej miejscowości Kocs, gdzie produkowano pojazdy kołowe – koczi. Znaczenie wyrazu stopniowo ewoluowało, odchodząc od swego źródłosłowia. Po roku 1830, coaching nabrał bardziej współczesnego znaczenia, mianowicie w slangu Uniwersytetu Oksfordzkiego, coach oznaczało tutora, przewodnika w trakcie egzaminów.

Coaching jest pewnego rodzaju procesem, w trakcie którego człowiek szuka i inicjuje najlepsze rozwiązania dla niego samego. Może to osiągnąć dzięki dialogowi, który ma na celu rozeznać własne myśli i działania prowadzące do zmiany perspektywy swojej i innych ludzi. Coach jest trenerem motywacyjnym, mającym pobudzić nie tylko siebie, ale i innych do działania i zmiany myślenia, przez co też rozwoju kreatywności.

Myślenie projektowe – Design Thinking

Myślenie projektowe zwane inaczej Design Thinking ma na celu stworzenie projektu stricte dopasowanego pod użytkownika. Jest to metoda pracy, która poszukuje najlepszego i najodpowiedniejszego rozwiązania problemu, szczegółowo biorąc pod uwagę każdą składową procesu co prowadzi do opracowania kreatywnych pomysłów biznesowych bądź do stworzenia całych modeli biznesowych.

Proces Design Thinking składa się z 5 kroków:

 1. Empatyzacja – szczegółowe zaznajomienie się z problematyką odbiorcy,
 2. Definiowanie problemu – sformułowanie problemu badawczego opartego na potrzebach i obserwacjach klientów,
 3. Generowanie pomysłów – proces twórczy, burza mózgów, czas na kreatywność,
 4. Budowanie prototypów – prezentacja pomysłu/-ów w formie materialnej,
 5. Testowanie – prezentacja prototypu klientowi, by uzyskać bezpośrednią opinię.

Tutoring w edukacji

Tutoring to pojęcie dotyczące wzajemnej relacji pomiędzy ludźmi na zasadzie tutor – podopieczny. Czysto spersonalizowane podejście do podopiecznego ułatwia mu nawiązanie relacji i zaufania, dzięki czemu tutorowi łatwo nawiązać szczerą więź z uczniem. Tutor jest swego rodzaju mentorem, pomagającym rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia i kreatywnego tworzenia. Takie indywidualistyczne podejście do podopiecznego sprzyja też rozwojowi ucznia w sferze społecznej i osobistej. Fundamentalnym narzędziem takiej współpracy jest rozmowa.

Studia na kierunku caching USOS APS
Źródło: Pixabay.com

Co po tym kierunku?

Kierunek studiów podyplomowych “Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji” z całą pewnością daje ogromne możliwości w wyborze pracy. Szeroki dobór tematyki, zawarty w USOS APS, odzwierciedla dawkę wiedzy, która jest przydatna na różnych płaszczyznach zawodowych. Kończąc ten kierunek, osoba może podjąć pracę jako Coach, Tutor, Trener rozwoju osobistego, Trener metody Design Thinking, oraz prowadzić różnorodne szkolenia z tej tematyki. Jest to kierunek przyszłościowy i potrzebny na rynku pracy.

Źródła:

 • Borkowska N., Tutoring w edukacji, COLLOQUIUM EDUKACJA – POLITYKA – HISTORIA KWARTALNIK 4/2018.
 • Budzyński M., Czekierda P., Traczyński J., Zalewski Z., Zembrzuska A., Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, s. 30-33, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009.
 • Helman J., Rosienkiewicz M., Design Thinking jako koncepcja pobudzania innowacji., http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/T1/t1_0062.pdf .
 • Mueller-Roterberg C., Handbook of Design Thinking. Tips & Tools for how to design thinking, Kindle Direct Publishing, 2018.
 • Wilson C., Coaching biznesowy. Praktyczny poradnik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, s. 29-32, MT Biznes Ltd., Warszawa 2010.
 • Wujec B., Geneza i definicje coachingu, COACHING REVIEW 1/2012 (4) s. 4–28ISSN: 2081-7029.