Aktualizacja ustawy o ARiMR. Co się zmieniło?

Zbieranie kukurydzy ciągnikami na polu

W marcu 2022 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowy dokument wprowadza szereg rozwiązań. Dotyczą one zarówno organizacji pracy samej ARiMR, jak również beneficjentów. Pojawiły się także wprowadzone przepisami nowe formy pomocy dla rolników. Sprawdź, co dokładnie zmieniło się w akcje prawnym. Na jakie zmiany będzie trzeba się przygotować?

Nie ulega wątpliwości, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to jedna z ważniejszych dla rolników instytucji, dlatego zmieniona ustawa o ARiMR niewątpliwie wzbudza duże zainteresowanie.

ARiMR – czym zajmuje się ta organizacja?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 roku jako instytucja mająca za zadanie wspierać rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Głównymi beneficjentami jej działań są rolnicy, grupy producentów rolnych i przedsiębiorcy, ale także samorządy lokalne i mieszkańcy wsi. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracuje na budżecie w znacznym stopniu pochodzącym ze środków unijnych. Z Unii pochodzi aż 99% pieniędzy przeznaczanych na płatności bezpośrednie, a także ok. 63% pieniędzy na PROW i 75% budżetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W gestii instytucji są:

  • dopłaty do odsetek kredytów, od których uzależniona jest modernizacja gospodarstw rolnych,
  • gwarancje i poręczenia kredytowe,
  • finansowanie inwestycji.

ARiMR prowadzi także rejestr zwierząt gospodarskich oraz system identyfikacji działek rolnych.

Wszelkie informacje na temat działalności ARiMR możesz uzyskać, kontaktując się z agencją bezpośrednio – pamiętaj jedynie, że w myśl zasad zawartych w politykach przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość na poszczególne adresy skrzynek mailowych, godzisz się na przekazanie dobrowolnie podanych danych w celu przesłania odpowiedzi. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej, która będzie także zawierać adresy skrzynek mailowych do kontaktu.

Poprawki do ustawy o ARiMR. Na co zwrócić uwagę?

Treści publikowane na stronach branżowych oraz przesłane pytania od rolników wskazują, że zmiany w ustawie dotyczącej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie dla wszystkich były jasne. Tymczasem dotyczą one w zasadzie dwóch kwestii: zmodyfikowania organizacji pracy oraz dodatkowych możliwości pomocy dla zadłużonych rolników.

W pierwszej kwestii dopuszczono możliwość utworzenia wyspecjalizowanego podmiotu, który będzie obsługiwał Agencję w aspektach informatycznych. Prawdopodobnie odczuje to niebawem użytkownik korzystający ze stron internetowych ARiMR. Poza rozwojem i utrzymaniem obecnych systemów z czasem będzie można liczyć na tworzenie oprogramowania.

W drugiej, istotniejszej dla rolników sprawie, powstały regulacje odnoszące się do kwestii oddłużenia gospodarstw. Sprawa jest ważna głównie dla młodych rolników, nierzadko prowadzących gospodarstwa przekazywane z pokolenia na pokolenie, oraz dla małych gospodarstw.

Jak oddłużyć gospodarstwo rolne?

Jak po zmianie przepisów można oddłużyć gospodarstwo? Zacznijmy od warunków. Znowelizowana ustawa dopuszcza umorzenie odsetek od wieloletnich zadłużeń pod warunkiem spłaty kapitału. Przepis dotyczy wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, a pozytywna decyzja o przyznaniu pomocy może zostać udzielona tylko raz. O umorzenie innych wierzytelności z tego Funduszu mogą również ubiegać się rolnicy z ustalonym prawem do emerytury lub renty, nie posiadający innej nieruchomości, niż ta, w której zamieszkują. Składać wniosku w tej sprawie należy do ARiMR.