Czym są obligacje i czy warto w nie inwestować?

Najważniejsze informacje o obligacjach

Każdy inwestor poszukuje różnych sposobów lokowania kapitału. Obligacje to bez wątpienia jedna z najbezpieczniejszych inwestycji, która co prawda nie przynosi zawrotnych zysków, ale zapewnia stały zwrot.

Obligacje – co to takiego?

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii – emitent stwierdza w nim, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje są zaliczane do kategorii dłużnych instrumentów finansowych i reprezentują prawa majątkowe, które są podzielone na określoną liczbę równych jednostek. Eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital przypominają, że obligacje różnią się od akcji m.in. tym, że nie zapewniają posiadaczowi uprawnień względem emitenta takich jak współwłasność, dywidenda czy uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Są różnie kwalifikowane ze względu na przyjęte kryteria. Dzieli się je m.in. ze względu na rodzaj emitenta, okres do wykupu, wartość nominalną i oprocentowanie, wartość sprzedaży itp.

Obligacje – czy warto kupować?

Rentowność omawianej inwestycji jest podyktowana wieloma przesłankami z naciskiem na okres odsetkowy. Zakłada się, że przy oprocentowaniu niższym niż 3 proc. nie ma co liczyć na znaczące zyski. Trzeba też brać poprawkę na to, że na czas inwestycji środki są zamrażane, przez co inwestor nie ma możliwości dysponowania nimi w dowolny sposób. O ile jeszcze przy obligacjach krótkoterminowych, np. 3-miesięcznych, nie jest to zbyt odczuwalne, o tyle inaczej sprawa wygląda przy obligacjach np. 2-letnich.

Obligacje – jak kupić?

Do emisji obligacji uprawnionych jest szereg podmiotów, w tym m.in. Skarb Państwa i komercyjne banki. W praktyce dystrybucja obligacji odbywa się na dwa sposoby: na drodze oferty publicznej i w obrocie prywatnym. Kupując obligacje od innego inwestora, trzeba pamiętać o uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Obrót publiczny odbywa się zaś na giełdzie lub w alternatywnym systemie obrotu. W celu nabycia obligacji należy skorzystać z usług domu maklerskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close