Sprzeciw od nakazu zapłaty – dowiedz się jak złożyć go w sądzie!

Prawo daje możliwośc odwołania się od nakazu

Sięgając po obce finansowanie – tj. kredyt lub pożyczkę, trzeba liczyć się z tym, że możemy napotkać problemy z ich terminową spłatą. W takich sytuacjach do akcji wkracza zwykle windykator, który kieruje do nas mniej lub bardziej złowrogie pisma, w których wzywa nas do zapłaty. Oczywiście każdy ma prawo bronić się przed jego działaniem i złożyć tzw. sprzeciw od nakazu zapłaty. Trzeba jednak pamiętać o tym, by prawidłowo go sporządzić i zawrzeć w nim wszystkie istotne informacje. Jak przygotować taki sprzeciw? Gdzie można znaleźć wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Gdzie znaleźć wzory do pobrania?

Jeśli do naszych rąk trafi nakaz zapłaty przede wszystkim powinniśmy zachować zdrowy rozsądek i nie podejmować żadnych chaotycznych działań. Po pierwsze należy zapoznać się z treścią dokumentu, by zrozumieć, czego dotyczy i kto go do nas wystosował.

Dlaczego jest to ważne w kontekście składania sprzeciwu do nakazu zapłaty? Nakaz zapłaty możemy otrzymać w postępowaniu upominawczym, prowadzonym przez zwykły sąd lub w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym, prowadzonym przez e-sąd w Lublinie. W każdym z tych przypadków składanie sprzeciwu wygląda nieco inaczej, dlatego prawidłowe rozeznanie się w sytuacji jest niezwykle istotne.

Bez względu na rodzaj postępowania upominawczego (elektroniczne czy tradycyjne) gotowy wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty znaleźć można w sieci – w tym również na naszej stronie internetowej. Wystarczy jedynie pobrać odpowiedni dokument i właściwie go uzupełnić.

Jak go poprawnie złożyć?

Choć panika i pośpiech nie są wskazane przy odbiorze nakazu zapłaty, musimy pamiętać o tym, że czas w tym przypadku działa na naszą niekorzyść. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dostarczenie nakazu zapłaty rozpoczyna odliczanie czasu jaki mamy na ewentualne złożenie sprzeciwu. Do kiedy powinniśmy podjąć odpowiednie kroki? Na złożenie sprzeciwu mamy zaledwie 2 tygodnie. Nie należy zatem zwlekać i odkładać tego na później, gdyż konsekwencje takiego działania mogą mieć bardzo niekorzystna dla nas skutki.

Nakaz zapłaty w momencie dostarczenia ma tytuł egzekucyjny, ale jeszcze nie wykonawczy. Po upływie 2 tygodni i w przypadku niezłożenia sprzeciwu (lub złożenia go w wadliwy sposób) zyskuje on tytuł wykonawczy, który otwiera drogę do postępowania komorniczego.

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie wymaga zachowania szczególnej formy czy stosowania dedykowanych formularzy. Dokument taki stworzyć można nawet odręcznie. Ważne jest, by zawrzeć w nim wszystkie istotne informacje, tj.:

  • prawidłowo oznaczyć sąd, do którego pismo jest kierowane;
  • wskazać strony postępowania – powoda i pozwanego;
  • podać sygnaturę nakazu zapłaty;
  • zaskarżyć otrzymany nakaz w całości i podnieść stosowne zarzuty (np. przedawnienie) – co istotne, sprzeciw kierowany do EPU nie wymaga uzasadnienia;
  • czytelnie podpisać przygotowany dokument w dwóch egzemplarzach.

By uniknąć problemów, warto dokładnie sprawdzić adres sądu do którego sprzeciw powinien być skierowany. Najbezpieczniej będzie skorzystać z adresu umieszczonego na kopercie – zdarza się, że komornicy celowo błędnie podają w pozwach adresy sądów, by uniemożliwić prawidłowe złożenie sprzeciwu.