Jak zostać project managerem?


Chcesz zarządzać ludźmi i być liderem w swojej branży? Jednocześnie nie boisz się nowych wyzwań i nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych? Dowiedz się więcej na temat zawodu project manager.

Menedżer – definicja

Projekt manager to nic innego jak stanowisko polegające na zarządzaniu ludźmi w ramach wyznaczonego projektu. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za przeprowadzenie przez poszczególne etapy, danej inicjatywy do momentu jej zakończenia. Głównym celem jest osiągnięcie zadowolenia odbiorcy. Nie można też zapomnieć o zmieszczeniu się w ramach budżetowych i jakości finalnego etapu projektu. Menedżer projektu powinien dbać o swój zespół pracowników, tak by ten się nie zdemotywował i nie wypalił zawodowo. Osoba ta powinna posiadać cechy z zakresu kompetencji miękkich.

Idąc za definicją ze Słownika Języka Polskiego (SJP), menedżer jest to kierownik, zarządca przedsiębiorstwa czy osoba organizująca występy estradowe lub imprezy sportowe, kierująca sprawami kontraktowymi artystów lub sportowców oraz opiekująca się ich interesami.

Jak widać definicji menedżera jest wiele, ale wszystkie odnoszą się do jednego sformułowania – to osoba kierująca, zarządzająca.

Jak zostać project managerem?

Wiedząc już kim jest menedżer mamy pojęcie z czym wiąże się ten zawód. Jednak jak zostać project managerem? Czy jest to zawód dla wszystkich? Jakie cechy musi posiadać osoba próbująca swoich sił w tym zawodzie? Rozpoczynając dyskusję odpowiadającą na powyższe pytania, już na wstępie chcę zaznaczyć, że nie każdy powinien zostać menedżerem. Jeśli jesteś osobą niezorganizowaną, odczuwającą strach przed nawiązywaniem interakcji społecznych, nie umiesz kierować innymi tak by robili to co chcesz, żeby robili, czy nie potrafisz szybko rozwiązywać problemów, to proszę nie bierz się za tą pracę. To stanowisko charakteryzuje się przełamywaniem swoich barier psychicznych i wysokim poziomem ekstrawersji.

Menedżer projektu powinien posiadać zdolności, predysponujące do takiego zawodu:

  • zdolność odnalezienia się w każdej, nawet kryzysowej sytuacji;
  • zdolności przywódcze;
  • umiejętności komunikacji społecznej i interpersonalnej;
  • odpowiedzialność za powierzone zadanie i ludzi, którzy tworzą zespół wykonujący to zadanie;
  • multitasking – czyli wykonywanie wielu czynności w tym samym momencie;
  • chyba najbardziej pożądaną cechą u menedżerów projektu jest kreatywność, tworzenie zaskakujących rozwiązań, nieoczywistych pomysłów czy szokujących dróg do celu;
  • odporność na stres i zachowanie spokoju w najbardziej napiętych sytuacjach – jest to bardzo ważne by nie stracić samokontroli, gdy wszystko się wali. Trzeba natychmiast wykreować jakieś optymalne rozwiązanie;
  • umiejętność bardzo dobrego pisania maili – dobra komunikacja to podstawa!

Zawód Manager

Meneger

Praca jako manager projektu rozpoczyna się w momencie przekazania zadania. Podejmowanie się projektu jest swoistym podjęciem odpowiedzialności za przyszłe zlecenia generujące się w trakcie trwania projektu. Ważne by zlecający, określił do czego jest mu potrzebne zrealizowanie finalnego celu. Ten punkt powinien był bardzo konkretnie sprecyzowany. W związku z czym tworzy się tzw. kartę projektu, w której zamieszcza się główne i najważniejsze informacje na jego temat. Następnym krokiem jest proces planowania i realizacji projektu. Polega on, w bardzo dużym skrócie, na obsłudze maili, tworzeniu konkretnych notatek w kalendarzu, tworzeniu krótkich, trzy-slajdowych prezentacji z raportem z dokonanych już działań, uporządkowanie w zakresie produktywności działań zespołu oraz ustalanie priorytetów. Menedżer projektu musi posiadać umiejętności zarządzania produktem, a przede wszystkim rozumieć biznes, w ramach którego tworzy projekt. W tej branży należy zawsze orientować się w najnowszych trendach i specyfice dyscypliny projektu, którym się zarządza.

Interesuje Cię więcej informacji na ten temat? Zatem zachęcamy do zajrzenia na stronę http://www.m-finanse.pl/czym-zajmuje-sie-menedzer, gdzie znajdziesz konkretne i wartościowe informacje.

Źródła:

  • Baker S., Cole R., Brilliant project management. What the best project managersknow, say and do, Pearson Prentice Hall, 2009,
  • https://antifragile.pl/2018/04/jak-zostac-kierownikiem-projektu/.